Серия

Danmarks og Norges oeconomiske magazin, befattende en blanding af adskillige velsindete patrioters indsendte smaae skrifter, angaaende don muelige forbedring i ageer og have dyrkning, skov, plantning, mineral-brug, huus-bygning, faee-avling, fiskerie, fabrik-vaesen og deslige. Dennem til tieneste, som elske almindelig velfaerds befordring

Сохранить в:
Носитель n/a
ЯзыкДатский
Опубликовано Kiobenhavn Godiche 1757-1764
Показано документов: 1 — 8 из 8