1
Бумажное издание
Издано Киïв, 1998 г.
7
Бумажное издание
Автор Shevchenko, T.G.
Издано Kiev, 1972 г.
8
Бумажное издание
Автор Іваненко
Издано Київ, 1989 г.
9
Бумажное издание
Издано Москва, 2007 г.
10
Бумажное издание
Автор Матіос
Издано Львів, 2005 г.
11
Бумажное издание
Издано Київ, 2004 г.
12
Бумажное издание
Издано Київ, 2004 г.
13
Бумажное издание
Издано Київ, 1980 г.
14
Бумажное издание
Автор Плачинда
Издано Київ, 2004 г.
15
Бумажное издание
Автор Книш
Издано Львів, 1979 г.
16
Бумажное издание
Автор Скляренко
Издано Київ, 1968 г.
17
Бумажное издание
Автор Скляренко
Издано Київ, 1964 г.
18
Бумажное издание
Автор Грінченко
Издано Київ, 1987 г.
19
Бумажное издание
Издано Київ, 1969 г.
20
Бумажное издание
Автор Костенко
Издано Київ, 1999 г.
21
Бумажное издание
Автор Костенко
Издано Київ, 1980 г.
22
Бумажное издание
Автор Тичина
Издано Київ, 1981 г.
23
Бумажное издание
Издано Київ, 1999 г.
24
Бумажное издание
Издано Київ, 1979 г.
25
Бумажное издание
Автор Білоусов
Издано Київ, 2005 г.
26
Бумажное издание
Издано Харків, 2006 г.
27
Бумажное издание
Издано Віннипеґ, 1972 г.
28
Бумажное издание
Автор Сокол
Издано Чернігів, 2004 г.
29
Бумажное издание
Издано Київ, 2000 г.
30
Бумажное издание
Автор Глушаков
Издано Харків, 2007 г.
31
Бумажное издание
Автор Попов
Издано Донецьк, 2007 г.
32
Бумажное издание
Автор Коляда
Издано Донецьк, 2006 г.
33
Бумажное издание
Автор Коляда
Издано Донецьк, 2007 г.
34
Бумажное издание
Издано Донецьк, 2006 г.
35
Бумажное издание
Автор Бугайова
Издано Донецк, 2006 г.
36
Бумажное издание
Автор Губарев
Издано Донецьк, 2007 г.
37
Бумажное издание
Издано Харків, 2006 г.
38
Бумажное издание
Издано Харків, 2007 г.
39
Бумажное издание
Издано Харків, 2007 г.
40
Бумажное издание
Автор Іваничук
Издано Харків, 2006 г.
41
Бумажное издание
Автор Іваничук
Издано Харків, 2006 г.
42
Бумажное издание
Автор Поваляєва
Издано Харків, 2007 г.
Коллекция Графіті
43
Бумажное издание
Автор Поваляєва
Издано Харків, 2007 г.
Коллекция Графіті
44
Бумажное издание
Автор Поваляєва
Издано Харків, 2007 г.
Коллекция Графіті
45
Бумажное издание
Автор Поваляєва
Издано Харків, 2007 г.
Коллекция Графіті
46
Бумажное издание
Автор Покальчук
Издано Харків, 2004 г.
Коллекция Література
47
Бумажное издание
Автор Жадан
Издано Харків, 2006 г.
Коллекция Графіті
48
Бумажное издание
Издано Харків, 2003 г.
Коллекция Література
49
Бумажное издание
Издано Харків, 2004 г.
Коллекция Література
50
Бумажное издание
Автор Кафка
Издано Харків, 2005 г.