1
n/a
2
n/a
3
Бумажное издание
Издано С. -Петербург, [1914] г.
4
Бумажное издание
Издано С. -Петербург, [1914] г.
5
Бумажное издание
Издано С. -Петербург, 1914 г.
6
n/a
Основное загл. многотом. изд. сформулировано на основе анализа текста произведения ;
13
n/a
На тит. л. : Джером К. Джером ;
19
n/a
Изд. -во Т. 6 - "Время". - Место изд. с Т. 12: М. - Л. ;
20
Бумажное издание
Издано С.-Петербург, Б. г. г.
21
n/a
23
Бумажное издание
Издано С.-Петербург, Б. г. г.
39
Бумажное издание
Издано Ленинград, 1925 г.
40
Бумажное издание
Издано С.-Петербург, Б.г. г.