3
Бумажное издание
Издано Sydney etc., 1978 г.
4
Бумажное издание
Автор Wood,Katie
Издано London, 1991 г.
5
Бумажное издание
Автор Eastwood,Jo.
Издано London etc., 1988 г.
6
Бумажное издание
Автор Tottenham,S.E.
Издано Brookvale (NSW), 1983 г.
7
Бумажное издание
Автор Ginneken,J. van
Издано Wageningen, 1991 г.
8
Бумажное издание
Автор Hammel,Faye
Издано New York, cop. 1977 г.
9
Бумажное издание
Автор Hammel,Faye
Издано New York, cop. 1979 г.
10
Бумажное издание
Автор Haggart,Stanley
Издано New York, cop. 1979 г.
11
Бумажное издание
Автор Haggart,Stanley
Издано New York, cop. 1979 г.
14
Бумажное издание
Автор De Sola,Ralph
Издано New York etc., cop. 1986 г.
21
Бумажное издание
Автор Southern, Thomas M.
Издано Los Angeles, 1959 г.
27
Бумажное издание
Издано Toronto, 1948 г.
28
Бумажное издание
Издано Toronto, 1949 г.
29
Бумажное издание
Издано Toronto, 1950 г.
30
Бумажное издание
Издано Toronto, 1951 г.
31
Бумажное издание
Издано Toronto, 1952 г.
32
Бумажное издание
Издано Toronto, cop. 1953 г.
33
Бумажное издание
Издано Toronto, cop. 1954 г.
34
Бумажное издание
Издано Toronto, cop. 1955 г.
35
Бумажное издание
Издано Toronto, 1956 г.
36
Бумажное издание
Издано Toronto, cop. 1957 г.
37
Бумажное издание
Издано Toronto, cop. 1958 г.
38
Бумажное издание
Издано Toronto, cop. 1960 г.
39
Бумажное издание
Издано Toronto, cop. 1961 г.
40
Бумажное издание
Издано Toronto, cop. 1963 г.
41
Бумажное издание
Издано Toronto, cop. 1964 г.
42
Бумажное издание
Издано Toronto, cop. 1965 г.
43
Бумажное издание
Издано Toronto, 1966 г.
44
Бумажное издание
Издано Toronto etc., cop. 1967 г.
45
Бумажное издание
Издано Toronto, cop. 1968 г.
46
Бумажное издание
Издано Toronto, cop. 1969 г.
47
Бумажное издание
Издано Toronto, cop. 1970 г.
48
Бумажное издание
Издано Toronto, cop. 1971 г.
49
Бумажное издание
Издано Toronto, 1976 г.
50
Бумажное издание
Издано Toronto, cop. 1986 г.