1
n/a
2
n/a
Типогр. марки ; Грав. иниц. ;
3
n/a
4
n/a
5
n/a
6
n/a
Изд. предполож. до 1894 г., изд. вар. ;
7
n/a
Изд. марка на тит.л. ;
8
n/a
Вышло только 2 т.? ;
9
n/a
Т.1 в 2-х тетр. Вышло только 2 т. (I. Die Hölle. II. Das Fegefeuer) ;
10
n/a
11
n/a
На тит.л. изд. : Rue S. André-des-Arts, № 46 ;
12
Электронная копия
Издано A Paris, 1719 г.
13
n/a
Издано Stuttgart und Berlin, 1911-1916 г.
14
n/a
Авт. установлен по KVK ;
15
n/a
16
n/a
17
n/a
Издано Milano, 1820-1821 г.
18
n/a
Издано Milano, 1883 г.
19
n/a
20
n/a
21
n/a
22
n/a
Издано Leipzig, 1870-1871 г.
23
n/a
24
25
n/a
26
n/a
27
n/a
Издат. марка ;
28
n/a
Philalethes псевдоним короля Саксонии Иоганна ;
29
n/a
Серия
Ludwig Tieck
30
n/a
31
n/a
32
n/a
33
n/a
Серия
Opere minori
Издат. марка ;
34
n/a
35
n/a
36
n/a
37
n/a
Серия
Il Convito
38
n/a
Серия
The Observer
Автор уст. по справочникам ;
39
n/a
Серия
The Observer
Автор уст. по справочникам ; Многочисл. переизд. ;
40
41
n/a
Издат. обл. ;
42
Бумажное издание
Издано Torino, 1840 г.
Коллекция La Divina Commedia
43
Бумажное издание
Издано Torino, 1840 г.
Коллекция La Divina Commedia
44
45
n/a
46
n/a
47
n/a
48
n/a
49
n/a
Издат. марка ;
50
n/a
Издат. марка ;