1
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Leipzig, 1908 г.
2
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Frankfurt, 1730 г.
3
4
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Jena, 1911 г.
5
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Erfurt, 1798 г.
6
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Leipzig, 1769 г.
7
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Frankfurt an der Oder, 1756 г.
8
Бумажное издание Бумажное издание
Издано In der Weidmannischen Buchhandlung, 1778 г.
9
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Rostock, 1984 г.
10
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Leipzig, 1795 г.
11
Бумажное издание Бумажное издание
Автор Ewald,J.L.
Издано Hannover, 1794 г.
12
Бумажное издание Бумажное издание
Издано O.O., 1794 г.
13
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Wien, 1788 г.
14
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Leipzig, 1803 г.
15
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Leipzig, 1804 г.
16
Бумажное издание Бумажное издание
Издано <нет данных>, 1994 г.
17
Бумажное издание Бумажное издание
Издано New York, cop. 1917 г.
18
Бумажное издание Бумажное издание
Автор Cerf,Bennett Alfred
Издано New York, 1933 г.
19
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Oxford, 1935 г.
20
Бумажное издание Бумажное издание
Автор Becker,Joan
Издано Berlin, 1961 г.