3
Бумажное издание
Издано Leipzig, 1875 г.
4
Бумажное издание
Издано Leipzig, 1875 г.
5
Бумажное издание
Издано Leipzig, 1875 г.
10
11
Бумажное издание
Издано Leipzig, 1912 г.
15
Бумажное издание
Издано S.l., S.a. г.
16
Бумажное издание
Издано Leipzig, 1940 г.
Коллекция Insel-Bücherei
19
Бумажное издание
Издано Weimar, 1969 г.
21
Бумажное издание
Издано Bad Homburg etc., cop. 1968 г.
25
Бумажное издание
Издано Munchen, 1911 г.
26
Бумажное издание
Издано Leipzig, 1983 г.
27
Бумажное издание
Издано Munchen, 1958 г.
29
Бумажное издание
Издано Leipzig, 1846 г.
34
Бумажное издание
Издано Leipzig, 1987 г.
36
Бумажное издание
Издано Dachau, S.a. г.
37
39
Бумажное издание
Издано Berlin, 1925 г.
40
Бумажное издание
Издано Leipzig, 1853 г.
41
Бумажное издание
Издано Leipzig, 1856 г.
50
Бумажное издание
Издано Wien, 1866 г.