1
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Kopenhagen, 1797 г.
2
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Leipzig, 1763 г.
3
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Leipzig, 1783 г.
4
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Leipzig, 1796 г.
5
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Leipzig, 1796 г.
6
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Leipzig, 1796 г.
7
Бумажное издание Бумажное издание
Автор Des Pepliers
Издано Leipzig, 1767 г.
8
Бумажное издание Бумажное издание
Автор Calvi,Jean Baptiste
Издано In der Weidmannischen Buchhandlung, 1792 г.
9
Бумажное издание Бумажное издание
Автор La Roche, Pierre
Издано Leipzig, 1770 г.
10
11
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Leipzig, S.a. г.
12
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Leipzig, 1741 г.
13
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Leipzig, [1696] г.
14
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Leipzig, 1789 г.
15
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Leipzig, 1729 г.
16
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Amsterdam, 1759 г.
17
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Amsterdam, 1759 г.
18
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Leipzig, 1739 г.
19
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Leipzig, 1735 г.
20
Бумажное издание Бумажное издание
Автор Richardson,John
Издано Leipzig, 1779 г.