1
Бумажное издание
Издано Munchen, 1992 г.
4
Бумажное издание
Издано Munchen, 1976 г.
Коллекция Kurbiskern
6
Бумажное издание
Издано Munchen, 1992 г.
7
Бумажное издание
Издано Munchen, 1987 г.
11
12
Бумажное издание
Издано Munchen, 1988 г.
20
Бумажное издание
Издано Munchen, 1987 г.
Коллекция Heyne allgemeine Reihe
23
Бумажное издание
Издано Munchen, cop. 1982 г.
25
Бумажное издание
Издано Munchen, 1973 г.
26
Бумажное издание
Издано Basel, 1985 г.
27
Бумажное издание
Издано Munchen, 1980 г.
34
Бумажное издание
Издано Munchen, 1992 г.
35
Бумажное издание
Издано Munchen, 1929 г.
36
Бумажное издание
Издано Berlin, cop.1992 г.
38
Бумажное издание
Издано Munchen, 1968 г.
Коллекция dtv
42
46
Бумажное издание
Издано Munchen, 1974 г.
47
Бумажное издание
Издано Munchen, cop. 1982 г.
Коллекция Reihe Deutsch lesen
48
49
Бумажное издание
Издано Munchen, 1980 г.
50
Бумажное издание
Издано Munchen, 1964 г.
Коллекция Der Siebenstern