2
Бумажное издание
Издано Geneve, 1728 г.
3
Бумажное издание
Издано Geneve, 1728 г.
4
Бумажное издание
Издано Geneve, 1728 г.
5
Бумажное издание
Издано Geneve, 1729 г.
6
Бумажное издание
Издано Geneve, 1729 г.
7
Бумажное издание
Издано Geneve, 1729 г.
8
Бумажное издание
Издано Geneve, 1730 г.
9
Бумажное издание
Издано Geneve, 1730 г.
10
Бумажное издание
Издано Geneve, 1730 г.
11
Бумажное издание
Издано Geneve, 1731 г.
12
Бумажное издание
Издано Geneve, 1731 г.
13
Бумажное издание
Издано Geneve, 1731 г.
14
Бумажное издание
Издано Geneve, 1732 г.
15
Бумажное издание
Издано Geneve, 1732 г.
16
Бумажное издание
Издано Geneve, 1732 г.
17
Бумажное издание
Издано Geneve, 1732 г.
18
Бумажное издание
Издано Geneve, 1732 г.
19
Бумажное издание
Издано Geneve, 1732 г.
20
n/a
21
22
23
24
25
26
27
n/a
Загл. 8 juil. - 1 août 1791: L' Ami des Vieillards; 4 août - 25 déc. 1791: Journal de bienfaisance ;
28
Бумажное издание
Издано Paris, 8 juil. - 6 aout 1791 г.
Коллекция L' Ami des Vieillards.
29
Бумажное издание
Издано Paris, 4 aout - 25 dec. 1791 г.
Коллекция L' Ami des Vieillards.
30
Бумажное издание
Издано A La Haye ['s Gravenhage], 1739 г.
31
Бумажное издание
Издано Trevoux, 1715 г.
32
Бумажное издание
Издано Trevoux, 1715 г.
33
Бумажное издание
Издано Trevoux, 1716 г.
34
Бумажное издание
Издано Trevoux, 1716 г.
35
Бумажное издание
Издано Trevoux, 1716 г.
36
Бумажное издание
Издано Trevoux, 1716 г.
37
Бумажное издание
Издано Trevoux, 1717 г.
38
Бумажное издание
Издано Trevoux, 1717 г.
39
Бумажное издание
Издано Trevoux, 1717 г.
40
Бумажное издание
Издано Trevoux, 1717 г.
41
Бумажное издание
Издано Trevoux, 1718 г.
42
Бумажное издание
Издано Trevoux, 1718 г.
43
Бумажное издание
Издано Trevoux, 1718 г.
44
Бумажное издание
Издано Trevoux, 1718 г.
45
Бумажное издание
Издано Trevoux, 1719 г.
46
Бумажное издание
Издано Trevoux, 1719 г.
47
Бумажное издание
Издано Trevoux, 1719 г.
48
Бумажное издание
Издано Trevoux, 1719 г.
49
Бумажное издание
Издано Trevoux, 1720 г.
50
Бумажное издание
Издано Trevoux, 1720 г.