3
n/a
Загл. на 4-й с. обл. в латин. транслит. : Ōsaka keidai ronchū и на англ. яз. : Journal of Osaka University of Economics ;