1
n/a
Загл. парал. на япон. и англ. яз. - Загл. на 4-й с. обл. : Kokugakuindaigaku daigakuin. ;
2
n/a
Загл. на 4-й с. обл. на англ. яз. : Kokugakuin annual review of law and politics ;