1
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Београд, 1977 г.
2
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Београд, 1953 г.
3
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Београд, 1945 г.
4
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Београд, 1982 г.
5
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Београд, 1984 г.
6
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Нови Сад, 1986 г.
7
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Нови Сад, 1983 г.
8
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Нови Сад, 1988 г.
9
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Мартин, 1991 г.
10
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Beograd, 1979 г.
11
Бумажное издание Бумажное издание
Автор Džinić,Firdus
Издано Beograd, 1977 г.
12
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Beograd, 1976 г.
13
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Beograd, 1987 г.
14
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Beograd, 1969 г.
15
Бумажное издание Бумажное издание
Автор Plenković,Mario
Издано Zagreb, 1980 г.
16
Бумажное издание Бумажное издание
Автор Horvat, Josip
Издано Zagreb, 1962 г.
17
Бумажное издание Бумажное издание
Автор Vešović,Mihailo
Издано Sarajevo, 1973 г.
19
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Београд, 1979 г.
20
Бумажное издание Бумажное издание
Автор Mitrović,Zivan
Издано Beograd, 1980 г.