1
Бумажное издание
Издано A Francfort, 1753 г.
2
n/a
Изд. указан в предисл. Место изд. установл. по: Bengesco N2133 ;
3
n/a
Изд. марка на тит.л. ;
4
n/a
Место изд. и издатель уст. по справ. ;
5
n/a
6
n/a
Издано Lausanne, 1772-1779 г.
7
n/a
Политипажная орнаментика ; Место издания t. 2 - A Amsterdam & à Berlin ;
8
n/a
Место издания и издатель установлены по: RÉRO. R003967672 ;