1
2
Бумажное издание
Издано Copenhague, 1740 г.
3
Бумажное издание
Издано Berlin, 1760 г.
4
Бумажное издание
Издано Göttingen, 1741 г.
5
6
n/a
7
Бумажное издание
Издано Berlin, 1789 г.
8
Бумажное издание
Издано Berlin, 1789 г.
9
Бумажное издание
Издано Berlin, 1789 г.
10
Бумажное издание
Издано Berlin, 1789 г.
11
12
Бумажное издание
Издано Berlin, 1789 г.
13
Бумажное издание
Издано Berlin, 1789 г.
14
Бумажное издание
Издано Berlin, 1789 г.
15
Бумажное издание
Издано Berlin, 1789 г.
16
Бумажное издание
Издано Berlin, 1789 г.
17
18
Бумажное издание
Издано Berlin, 1789 г.
19
Бумажное издание
Издано Berlin, 1789 г.
20
21
22
23
Бумажное издание
Издано Berlin, [1755] г.
24
n/a
Т.16-30 вых. под загл. : Sämmtliche Werke Friedrichs II. Königs von Preussen ;
25
Бумажное издание
26
Бумажное издание
27
Бумажное издание
28
Бумажное издание
29
30
Бумажное издание
Издано S.l., 1743 г.
31
32
n/a
33
Бумажное издание
Издано Leipzig, 1761 г.
34
Бумажное издание
Издано Leipzig, 1761 г.
35