1
Бумажное издание
Автор Agee, Philip
Издано Harmondsworth (Midd'x), 1976 г.
2
Бумажное издание
Издано Москва, 2011 г.
3
Бумажное издание
Автор Everest, Larry
Издано Monroe (Me.), cop.2004 г.
4
Бумажное издание
Автор Rangarajan, L.N.
Издано New York, 1985 г.
5
Бумажное издание
Автор Lewis, Bernard
Издано New York, 2003 г.
6
Бумажное издание
Автор Albright, Madeleine
Издано New York, 2007 г.
7
Бумажное издание
Издано New York, 1993 г.
8
Бумажное издание
Автор Waltz, Kenneth N.
Издано New York, cop.2001 г.
9
Бумажное издание
Издано New York, 2004 г.
10
Бумажное издание
Автор Leibovich, Mark
Издано New York, cop.2013 г.
11
Бумажное издание
Автор Moorehead, Caroline
Издано London, 2006 г.
12
Бумажное издание
Автор Fraser, Matthew
Издано New York, 2005 г.
13
Бумажное издание
Автор Crick, Bernard
Издано Westport (Conn.), 1982 г.
14
Бумажное издание
Автор Kaplan, Robert D.
Издано New York, 2003 г.
17
Бумажное издание
Автор Wolfe, Alan
Издано New Haven, cop.2006 г.
18
Бумажное издание
Автор Shapiro, Ian
Издано Princeton (N.J.), cop.2003 г.
19
Бумажное издание
Автор Bacevich, Andrew J.
Издано New York, 2009 г.
Коллекция Metropolitan books
20
Бумажное издание
Автор McFaul, Michael
Издано Ithaca (N.Y.), 2002 г.
Коллекция Cornell paperbacks
21
Бумажное издание
Автор Dworkin, R.M.
Издано Princeton (N.J.), 2008 г.
22
Бумажное издание
Автор Janda, Kenneth
Издано [Boston (Mass.)], cop.2014 г.
23
Бумажное издание
Автор Meacham, Jon
Издано New York, 2007 г.
24
Бумажное издание
Автор Lakoff, George
Издано White River Junction (Vt.), 2004 г.
25
Бумажное издание
Автор Frum, David
Издано New York, cop.2009 г.
26
Бумажное издание
Автор Ginsberg, Benjamin
Издано New York, cop.2005 г.
27
Бумажное издание
Автор Coulter, Ann H.
Издано New York, 2005 г.
28
Бумажное издание
Автор Lakoff, Sanford A.
Издано Boulder (Col.), cop.1996 г.
29
Бумажное издание
Автор Levin, Mark Reed
Издано New York, 2009 г.
30
Бумажное издание
Автор Reich, Robert B.
Издано New York, 2008 г.
31
Бумажное издание
Автор Sørensen, Georg
Издано Boulder, 1993 г.
Коллекция Dilemmas in world politics
32
Бумажное издание
Автор West, Cornel
Издано New York, 2005 г.
33
Бумажное издание
Автор Robinson, Daniel N.
Издано Chantilly (Va.), cop.2004 г.
34
Бумажное издание
Автор Greenfeld, L.
Издано Oxford, cop.2006 г.
35
Бумажное издание
Автор Cairney, Paul
Издано London, 2012 г.
36
Бумажное издание
Автор Hudson, William E.
Издано Washington (D.C.), cop.2004 г.
37
Бумажное издание
Автор Dye, Thomas R.
Издано Upper Saddle River (N.J.), cop.2005 г.
38
Бумажное издание
Автор Edwards, David V.
Издано New York, cop.1998 г.
39
Бумажное издание
Автор Wetterau, Bruce
Издано Washington (D.C.), cop.2000 г.
Коллекция The Desk reference series
40
Бумажное издание
Автор Friedman, Thomas L.
Издано New York, 2008 г.
41
Бумажное издание
Издано New York, 2012 г.
42
Бумажное издание
Автор Horowitz, David
Издано New York, 2000 г.
Коллекция A Touchstone book
43
Бумажное издание
Автор Wasserman, Gary
Издано Boston, cop.2011 г.
44
Бумажное издание
Автор Wolf, Naomi
Издано White River Junction (Vt.), 2007 г.
45
Бумажное издание
Автор Hedges, Chris
Издано New York, cop.2006 г.
46
Бумажное издание
Автор Williams, Juan
Издано New York, cop.2011 г.
47
Бумажное издание
Автор Pipes, Richard
Издано New York, 2000 г.
48
Бумажное издание
Автор Schulke, Flip
Издано New York, cop.1986 г.
49
Бумажное издание
Автор Issenberg, Sasha
Издано New York, cop.2013 г.
50
Бумажное издание
Автор Freeman, Steven F.
Издано New York, cop.2006 г.