1
Бумажное издание
Издано Princeton (N.J.), cop.2013 г.
2
Бумажное издание
Автор Nye, Joseph S.
Издано Princeton (N.J.), cop.2013 г.
3
Бумажное издание
Издано Princeton (N.J.), cop.2013 г.
4
Бумажное издание
Издано Princeton (N.J.), cop.2013 г.
5
Бумажное издание
Издано Princeton (N.J.), cop.2013 г.
6
Бумажное издание
Автор Trachtenberg, Marc
Издано Princeton (N.J.), cop.2012 г.
7
Бумажное издание
Автор Laver, Michael
Издано Princeton (N.J.), cop.2012 г.
8
Бумажное издание
Автор Edwards, George C.
Издано Princeton (N.J.), cop.2012 г.
9
Бумажное издание
Издано Princeton (N.J.), cop.2012 г.
10
Бумажное издание
Автор Gutmann, Amy
Издано Princeton (N.J.), cop.2012 г.
12
Бумажное издание
Автор Roy, Sara
Издано Princeton (N.J.), cop.2011 г.
13
Бумажное издание
Автор Knight, Jack
Издано New York, cop.2011 г.
14
Бумажное издание
Автор Gilens, Martin
Издано New York, cop.2012 г.
15
Бумажное издание
Автор Drezner, Daniel W.
Издано Princeton (N.J.), cop.2011 г.
16
Бумажное издание
Издано Princeton (N.J.), cop.2011 г.
17
Бумажное издание
Автор Mrázek, Rudolf
Издано Princeton (N.J.), 2002 г.
18
Бумажное издание
Автор Dawisha, Adeed Isam
Издано Princeton (N.J.), cop.2009 г.
19
Бумажное издание
Автор Tetlock, Philip E.
Издано Princeton (N.J.), cop.2005 г.
20
Бумажное издание
Автор Vavreck, Lynn
Издано Princeton (N.J.), cop.2009 г.
21
Бумажное издание
Автор Swedberg, Richard
Издано Princeton (N.J.), cop.2009 г.
22
Бумажное издание
Автор Ahlquist, John S.
Издано Princeton (N.J.), cop.2013 г.
23
Бумажное издание
Автор Stent, Angela
Издано Princeton (N.J.), cop.2014 г.
24
Бумажное издание
Автор Nau, Henry R.
Издано Princeton (N.J.), cop.2013 г.
25
Бумажное издание
Автор Auerswald, David P.
Издано Princeton (N.J.), cop.2014 г.
27
Бумажное издание
Автор Viroli, Maurizio
Издано Princeton (N.J.), cop.2014 г.
28
Бумажное издание
Автор Shapiro, Jacob N.
Издано Princeton (N.J.), cop.2013 г.
29
Бумажное издание
Автор Sides, John
Издано Princeton (N.J.), cop.2013 г.
30
Бумажное издание
Автор Fawcett, Edmund
Издано Princeton (N.J.), cop.2014 г.
31
Бумажное издание
Автор Steinberg, James
Издано Princeton (N.J.), cop.2014 г.
32
Бумажное издание
Автор Reich, Simon
Издано Princeton (N.J.), cop.2014 г.
33
Бумажное издание
Автор Campbell, John L.
Издано Princeton (N.J.), cop.2014 г.
34
Бумажное издание
Автор Abenheim, Donald
Издано Princeton (N.J.), cop.1988 г.
35
Бумажное издание
Автор Szpiro, George G.
Издано Princeton (N.J.), cop.2010 г.
36
Бумажное издание
Издано Princeton (N.J.), cop. 1973 г.
37
Бумажное издание
Автор Milner, Helen V.
Издано Princeton (N.J.), cop.2015 г.
38
Бумажное издание
Автор Shapiro, Ian
Издано Princeton (N.J.), cop.2003 г.
39
Бумажное издание
Автор Dworkin, R.M.
Издано Princeton (N.J.), 2008 г.
40
Бумажное издание
Автор Nordlinger, Eric A.
Издано Princeton (N.J.), cop.1995 г.
41
Бумажное издание
Автор Goldmann, Kjell
Издано Guildford (Surrey), cop. 1988 г.
42
Бумажное издание
Автор Kim, Samuel S.
Издано Princeton (N.J.), cop. 1979 г.
43
Бумажное издание
Автор McElroy,Robert W.
Издано Princeton (N.J.), cop.1992 г.
44
Бумажное издание
Автор Johansen,Robert C.
Издано Princeton (N.J.), cop. 1980 г.
45
Бумажное издание
Автор Mayer,Kenneth R.
Издано Princeton (N.J.), cop.2001 г.
46
Бумажное издание
Издано Princeton (N.J.), 2006 г.
47
Бумажное издание
Автор Haggard, Stephan
Издано Princeton (N.J.), cop.1995 г.
48
Бумажное издание
Автор Geuss,Raymond
Издано Princeton (N.J.), cop.2001 г.
50
Бумажное издание
Автор Farber, Henry S.
Издано Princeton (N.J.), [2001] г.
  • 1
  • 2
  • ...
  • 2