1
Бумажное издание
Издано Kyoto, 2008 г.
2
Бумажное издание
Издано Kyoto, 2008 г.
3
n/a
Серия
Rimpa painting
Текст также на япон. яз. - Доп. тит. л. на япон. яз. -На корешке и на 4-й с. обл. загл. также на япон. яз. ;
5
Бумажное издание
Издано Kyoto, 2009 г.
6
Бумажное издание
Издано Kyoto, 2010 г.
7
Бумажное издание
Издано Kyoto, 2011 г.
8
Бумажное издание
Издано Kyoto, 2011 г.
9
Бумажное издание
Издано Kyoto, 2012 г.
10
Бумажное издание
Издано Kyoto, 2009 г.
Коллекция Тохо гакухо
11
Бумажное издание
Издано Kyoto, 2002 г.
14
Бумажное издание
Издано Kyoto, 1992 г.
Коллекция Rimpa painting