1
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Bologna, 1760 г.
2
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Bologna, 1763 г.
3
Бумажное издание Бумажное издание
Автор Mileargo,Gianadino
Издано Bologna, 1666 г.
4
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Bologna, 1603 г.
5
Бумажное издание Бумажное издание
Автор Ghisilieri,Antonio
Издано Bologna, 1719 г.
6
Бумажное издание Бумажное издание
Автор Della Casa,Giovanni
Издано Bologna, 1782 г.
7
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Bologna, 1765 г.
8
Бумажное издание Бумажное издание
Автор Basoli,Antonio
Издано Bologna, 1838 г.
9
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Bologna, 1775 г.
10
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Bologna, 1775 г.
11
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Bologna, 1591 г.
12
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Bologna, 1725 г.
13
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Bologna, 1937 г.
14
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Bologna, [16--] г.
15
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Bologna, 1693 г.
16
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Bologna, 1760 г.
17
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Bologna, 1765 г.
18
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Bologna, 1778 г.
19
Бумажное издание Бумажное издание
Автор Graziani, Giovanni
Издано Bologna, 1871 г.
20
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Bologna, 1867 г.