4
Бумажное издание
Издано Munich, 195- г.
5
Бумажное издание
Издано Munich, 1885 г.
6
Бумажное издание
Издано Munich, cop. 1988 г.
7
Бумажное издание
Издано Munich, s.a. г.
Коллекция Picturesque Germany
11
Бумажное издание
Издано Munich, cop. 1990 г.
12
Бумажное издание
Издано London, n.d. г.
13
Бумажное издание
Издано London, n.d. г.
14
Бумажное издание
Издано London, n.d. г.
15
Бумажное издание
Издано London, n.d. г.
16
Бумажное издание
Издано London, n.d. г.
17
Бумажное издание
Издано London, n.d. г.
18
Бумажное издание
Издано Munich, 1978 г.
20
Бумажное издание
Издано Munich, cop. 1996 г.
22
Бумажное издание
Издано Munich, cop. 1987 г.
23
Бумажное издание
Издано Munich, 1984 г.
33
Бумажное издание
Издано Munich, 1965 г.
40
Бумажное издание
Издано New York, cop.2001 г.
41
Бумажное издание
Издано Munich, cop.1993 г.
42
Бумажное издание
Издано Munich, 2000 г.
43
Бумажное издание
Издано Munich, 2002 г.
45
47
Бумажное издание
Издано London, cop.2000 г.
49
Бумажное издание
Издано Berlin, cop. 1985 г.
50
Бумажное издание
Издано Berlin, cop. 1987 г.