1
Бумажное издание Бумажное издание
Издано t'Amsterdam, 1666 г.
2
Бумажное издание Бумажное издание
Издано t'Amsteldam, 1659 г.
3
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Lugduni Batavorum [Leiden], 1656 г.
4
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Harderovici [Harderwijk], 1663 г.
5
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Harderovici [Harderwijk], 1663 г.
6
n/a n/a
Издано Tot Zwol [Zwolle] , 1607 г.
7
Бумажное издание Бумажное издание
Автор Nan, Peter A.M.
Издано Capelle a/d Ijssel, cop.2003 г.
9
Бумажное издание Бумажное издание
Автор Bus,André Gerardus
Издано Groningen, cop.[2001] г.
10
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Amsterdam, 1999 г.
11
Бумажное издание Бумажное издание
Автор Andela,Gerrie
Издано Bussum, cop.2000 г.
12
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Amsterdam, 2012 г.
13
n/a n/a
Издано Tot Delft, 1693 г.
14
n/a n/a
Издано Tot Delft, 1697 г.
15
Бумажное издание Бумажное издание
Издано Tot Leyden, 1704 г.