1
Бумага
summPublished Скопjе, 1999 г.
2
Бумага
summPublished Скопjе, 2005 г.
3
Бумага
summPublished Скопjе, 2002 г.
4
5
6
Бумага
summPublished Скопjе, 2004 г.
7
Бумага
summPublished Охрид, 2000 г.
8
9
10
Бумага
summPublished Скопjе, 1998 г.
11
12
Бумага
summPublished Скопjе, 2002 г.
13
14
Бумага
summPublished Скопjе, 2001 г.
15
16
17
Бумага
summPublished Битола, 1995 г.
18
Бумага
summPublished Скопjе, 1996 г.
19
Бумага
summPublished Скопjе, 1995 г.
20
Бумага
summPublished Прилеп, 2004 г.